lördag 29 augusti 2009

Dokumentär fler borde se

En klart sevärd dokumentär visades på Kunskapskanalen lördagen den 29 augusti, Männen Bakom Det Heliga Kriget. Dokumentären försöker förklara hur radikala militanta islamismer (al-Jihad) formades.

Den tar upp en intressant vinkel (fokusen på den islamiska radikaliseringen i Egypten), hur medlemmar och sympatisörer av Det Muslimska Brödraskapet utsattes för summariska fängelseinrättningar och dess tortyr det medförde till små glimtar av Nasserismen i Egypten och dess sociala och ekonomiska problem, som frånvaron av många politiska och medborgerliga fri - och rättigheter, inga sociala skyddsnät, och avsaknad av rättssäkerhet som befolkningen fick utstå. Ändå undviker dokumentären att infoga Västs påverkan i Mellanösterns historia och det missnöje som växte ur inhemsk despoti, korruption, påtvingad sekularisering (kulturimperialism) och förödmjukande behandling av oliktänkande och den bristande människosynen som rådde i många muslimska stater (och i många fall fortfarande gör) under Kalla Kriget och dessförinnan.

måndag 24 augusti 2009

Moloken's full album on streaming

All the tracks of Moloken's first album debut, Our Astral Circle, is now on streaming. So check out our website to hear the songs and comment if you feel like it.

Also, all kinds of tips or ideas on where we can play in Europe during our planned tour during this fall is welcomed; we need all the help and input we can get =)

Addendum: We have also four songs from the House of Metal-festival 2009 uploaded on youtube. Listen and enjoy - we had a blast playing on that show!